Copyright © 2017 • BEZ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.  

EN  

ÇEVRE POLİTİKASITekstil Sektöründe Faaliyet Gösteren Bez Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. Yüz yılımızın son yirmi yılında önemini ve ağırlığını en fazla ortaya koyan ve dünya gündeminin en önde gelen konularından bir konumuna gelen çevre sorunları içerdiği tehlike, tehdit ve sakıncaların bilincinde olup, Üst Yönetimi ve tüm çalışanları ile ürünün tasarımından kullanım ömrü sonuna kadar gerçekleştirdiği bütün faaliyetlerinin Çevre, İş sağlığı ve Güvenliği ile etkileşimini, kuruluşun Misyon, Vizyon değerleri toplam kalite politikaları, paydaşlarının toplumun beklenti ve gereksinimleri ile uyumlu bir şekilde gerçekleştirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi hedefler.


Bu hedeflere ulaşmak amacıyla Bez Tekstil;

Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürdürür,

Çevre Boyutları ve iş sağlığı güvenliği ile bağlantılı tüm yasal ve diğer gerekler başta olmak üzere tüm müşterileri ve etkileşimde bulunduğu diğer kuruluşların gereklerini yerine getirir,

Atık Oluşumunu Önleyici sistemler geliştirerek çevreye olumsuz etkilerinin önlenmesini sağlar,

Enerji ve doğal kaynakların tüketiminde etkin kullanım, geri kazanım ve yeniden değerlendirme çalışmalarını özendirip destekleyerek tüketimlerini en aza indirir,

Tüm Çalışanlarının, tedarikçilerinin, kendisi için veya kendisi adına faaliyet gösteren taraflarının ve toplumun çevresel, iş sağlığı ve güvenliği duyarlılığını arttırıcı eğitimleri ve çalışmaları planlayıp destekleyerek bilinç ve yetkinlik düzeylerini arttırır,

Ürünlerin, proseslerin tasarımlarında, üretim sürecinde ve kullanım ömrü sonunda daha az olumsuz çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve teknoloji kullanır,

Ürün ve proseslerle ilgili yeni yatırımlar ve projeler hazırlanırken çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.

ANASAYFA ÜRÜNLERİMİZ HABERLER KURUMSAL İLETİŞİM